امیریعقوبعلی به زندان اوین منتقل شد

امیر یعقوبعلی، فعال اجتماعی و یکی از بهترین دانشجویان دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه علامه، به زندان اولین منتقل شد. امیر چهارشنبه هفته قبل حین صحبت با مردم و جمع آوری امضا در حمایت از کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، بازداشت شده بود.

قاضی او (معرفی شده به اسم سبحانی) گفته کاری با قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت امیر ندارد و به دنبال «سمت» آن است و اینکه امیر که یک «مرد است چکار به کار زن ها دارد» (به نقل از زنستان).

همینجا به قاضی می گویم که من هم مرد هستم و شدیدا حقوق زنان. طرفداری از حقوق برابر برای انسان ها به شرف و شعور آدم ها ربط دارد نه به رنگ پوست و جنس و حتی عقاید سیاسی.

بیانیه انجمن هستیااندیش در این مورد را هم بخوانید.

در عکسهایم که نگاه کردم دو عکس از امیر بود. هر دو را اینجا می گذارم تا اگر کسی خواست استفاده کند. رویشان که کلیک کنید اندازه اصلی را می بینید.

amir_yagoubali.jpg

kooche.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s